O násStemon holding

O násStemon holding

Pro naši činnost je charakteristická vysoká:

Pracovní týmy pro konkrétní zakázky řešíme vždy individuálně s ohledem na velikost a rozsah zakázky. V současné době disponujeme týmem 15 spolupracovníků, kteří odborně obsáhnou jak projekty pozemního stavitelství, tak dopravních a železničních staveb.

Pro naši činnost je charakteristická:

Pracovní týmy pro konkrétní zakázky řešíme vždy individuálně s ohledem na velikost a rozsah zakázky. V současné době disponujeme týmem 15 spolupracovníků, kteří odborně obsáhnou jak projekty pozemního stavitelství, tak dopravních a železničních staveb.

MAJITELKA FIRMYIng. JITKA ŠTEFKOVÁ

Firmu STEMON Holding s.r.o. jsem založila před 13 lety. V té době jsem se věnovala rekonstrukcím bytů a realizaci drobných staveb. Oslovila mě tehdy jedna firma, která potřebovala někoho, kdo jim zajistí funkci koordinátora BOZP na staveništi. Postupně jsem si prošla kurzy, školeními, složila zkoušky a začala řešit výkon činnosti BOZP na stavbách.

Dalším logickým krokem pak bylo k této službě nabídnout i činnost technického dozoru, kterou byli schopni nabídnout mí kolegové, od kterých jsem se postupně učila. Rozšíření všech těchto činností o projektovou činnost a projektové řízení zhruba před třemi lety bylo logickým vyústěním už proto, že bych chtěla realizaci staveb řešit komplexně a nabídnout zákazníkovi všechno, co legislativně i odborně potřebuje v rámci jakéhokoliv investičního záměru.

Za těch 13 let fungování firmy jsme postupně načerpali spoustu zkušeností na stovkách staveb, které byly jak z hlediska investičních nákladů, tak z hlediska odbornosti hodně odlišné. Za veškerou touto činností není úsilí jen mě samotné, ale také všech členů realizačního týmu. V průběhu času jsme si získali důvěru a množství zákazníků a s mnoha z nich spolupracujeme i nadále. 

Mezi naše zákazníky patří: