galerierealizované projekty

Nemocnice AGEL Nový Jičín

komplexní onkologické centrum – projektové řízení, rekonstrukce transfuzního oddělení, rekonstrukce dětského oddělení, energetické úspory Vítkov

Příbor - Rekonstrukce domu

technický dozor a koordinátor BOZP v památkově chráněném domě

ŠKODA - pracoviště povrchových úprav

koordinace projektů od demolice po výstavbu pracoviště povrchových úprav, výkon činnosti TDS a koordinátora BOZP

Další projekty

ČD Cargo

stavební úpravy haly –  technický dozor a koordinátor BOZP

Gymnázium karviná

stavební úpravy hřiště –  technický dozor a koordinátor BOZP

Nový jičín

stavební úpravy bytového domu –  technický dozor a koordinátor BOZP